Wijziging in de basis zorgverzekering 2022

Per 1 januari 2022 wordt het basispakket uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft € 385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft maximaal € 250.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

In 2022 zijn er 2 kleine wijzigingen in het basispakket:

Vergoeding van verblijf nabij het ziekenhuis bij CAR-T-celtherapie

Op 1 mei 2020 is CAR-T-celtherapie toegelaten tot het basispakket. Momenteel passen 4 expertziekenhuizen verspreid door het land deze behandeling toe. Vanwege de mogelijke ernstige complicaties die kunnen optreden na de behandeling moeten patiënten een maand waarin de complicaties kunnen optreden, in of nabij een expertziekenhuis verblijven.

Gemiddeld genomen verblijven de patiënten ruim twee weken na behandeling in het expertziekenhuis. In de periode daarna daalt de kans op deze complicaties zodanig dat de patiënten naar huis mogen, mits zij binnen 60 minuten in een expertziekenhuis kunnen zijn.

Voor patiënten die verder dan 60 minuten van een expertziekenhuis wonen, is het van belang dat ze voor een periode van ongeveer 2 weken elders in de buurt verblijven (bijvoorbeeld in een hotel of vakantiewoning). Met de wijziging is ervoor gezorgd dat patiënten in de buurt van het ziekenhuis kunnen verblijven als zij te ver weg wonen en worden de kosten tot een bepaalde hoogte vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet.

Declareren van elektriciteitskosten bij ademhalingsondersteuning

Patiënten kunnen hun elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie voortaan rechtstreeks declareren bij hun zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars hebben hiervoor veelal een declaratieformulier op hun website geplaatst.

Behandelingen om te herstellen van corona

Bent u herstellende van een coronabesmetting en heeft u aanhoudende klachten of beperkingen? Dan komt u tot 1 augustus 2022 in aanmerking voor bepaalde behandelingen die uw herstel verbeteren. Bij deze zogenoemde paramedische herstelzorg gaat het om:

  • logopedie (alle behandelingen vergoed);
  • ergotherapie (maximaal 10 uur);
  • fysiotherapie of oefentherapie(maximaal 50 behandelingen);
  • voedingsadviezen van diëtist (maximaal 7 uur).

Er gelden wel voorwaarden voor paramedische herstelzorg na een coronabesmetting.

Aanmelden collectieve zorgkorting
Terug naar overzicht